ANUNT IMPORTANT (02/12/2014)
In cazul depasirii planului de scolarizare, va informam ca în anul scolar 2015 – 2016, clasele pregatitoare (din anul acolar urmator) vor invata in 2 schimburi.

TELEFOANE NOI:

Secretariat:

0785267446

0314052556

Fax:

0314052557

Programarea consultatiilor cu parintii pentru clasele V-VIII in anul scolar 2014-2015

Nr.crt. Clasa Diriginte Ziua Ora
1 V A Zambalic Neagoe Livia Elena Vineri 16
2 V B Serban Mihaela Luni 18
3 V C Ivan Mihaela Joi 16
4 V D Fartatescu Eugenia Marti 15
5 VI A Vasile Mariana Joi 18
2 VI B Nidelea Gina Miercuri 17
3 VI C Ionescu Daniela Luni 17
4 VI D Nicula Gabriela Joi 18
5 VI E Lupu Mariana Vineri 18
6 VI F Vasilescu Nicoleta Miercuri 18
VII A Onofrei Rodica Joi 17
8 VII B Buruiana Viorica Miercuri 16
9 VII C Barbulescu Viorica Luni 18
10 VII D Tudor Olivia Joi 16
11 VII E Toader Xenia Miercuri 17
12 VIII A Dumitrescu Teodora Marti 17
13 VIII B Lascau Eugenia Joi 15
14 VIII C Gheorghe Aurelia Joi 17
15 VIII D Grigorescu Alina Miercuri 17

• Analiza rezultatelor obtinute la simularea din aprilie 2013

In urma analizei comparative a rezultatelor de la cele doua simulari s-au constatat urmatoarele:
- Numarul elevilor cu note bune si foarte bune a crescut corespunzator.
- Rezultatele la limba si literatura romana sunt foarte bune, cu o usoara scadere la anumite clase.
- Rezultatele la matematica au inregistrat o crestere semnificativa, dovedind faptul ca masurile care au fost luate au fost eficiente. Drept urmare, se va continua pana la examene, desfasurarea planului de masuri stabilite anterior, respecctiv dupa prima simulare din ianuarie-februarie 2013.

Clasa Limba si literatura romana Matematica
Procent promovabilitate Simulare I Procent promovabilitate Simulare II Procent promovabilitate Simulare I Procent promovabilitate Simulare II
VIII A 100.00% 100.00% 29.63% 88.89%
VIII B 100.00% 95.65% 56.52% 86.96%
VIII C 100.00% 95.83% 28.00% 79.17%
VIII D 95.83% 95.83% 37.50% 79.17%
VIII E 95.83% 91.67% 41.67% 83.33%
Unitate 98.37% 95.90% 38.21% 83.61%

Analiza rezultatelor obtinute la simularea din 2 februarie 2013 si masurile care se impun

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Subiectul I Au rezolvat
corect [%]
Greseli frecvente
Subiectul I A1 50.00% Elevii nu au identificat sinonimul contextual al cuvantului "fumurie".
2 98.00% Doi elevi nu au explicat rolul cratimei in secventa data.
3 87.00% Elevii nu au selectat in mod corect figurile de stil.
4 64.00% Elevii nu au transcris versurile care contineau imaginile artistice.
5 25.00% Elevii nu au prezentat adecvat semnificatia versurilor.
Subiectul I B1 89.00% Cativa elevi nu au formulat opinia despre semnificatia titlului.
2 65.00% Elevii nu au sustinut opinia formulata prin cel putin doua argumente.
3 58.00% Elevii nu au adecvat continutul la cerinta, nu au avut claritate si coerenta in exprimare.
4 85.00% Unii elevi nu au respectat limita de spatiu.
Subiectul II B1 70.00% Elevii nu au formulat enunturi sau nu au selectat corect informatiile privind flora Romaniei.
2 98.00% Doi dintre elevi nu au citit textul cu atentie si au omis numele autorului sau al revistei din care a fost selectat fragmentul.
3 64.00% Elevii au identificat valoarea morfologica la nivel primar si au avut dificultati in recunoasterea adjectivului participial
4 51.00% Elevii au confundat atributul substantival genitival cu complementul indirect sau subiectul cu complementul direct
5 35.00% Elevii au confundat subiectiva cu predicativa sau au gasit trei propozitii in fraza in loc de doua.
6 54.00% Elevii au construit o alta subordonata decat cea predicativa sau au alcatuit fraza din trei propozitii in loc de doua.
B    
Relatarea unei intamplari 60.00% Elevii nu au respectat succesiunea logica a evenimentelor sau au folosit descrierea ca mod principal de expunere
Contextul spatio-temporal 71.00% Elevii nu au precizat timpul si/sau spatiul intamplarilor.
Adecvarea continutului la cerinta 25.00% Elevii nu au avut un echilibru intre partile compunerii, iar ideile au fost lipsite de claritate si coerenta.
Respectarea limitei de spatiu 93.00% Elevii au avut un numar de randuri mai mic de 10 si nu au respectat limitele de spatiu indicate.
Redactare 39.00% Elevii au avut greseli de ortografie, de punctuatie, vocabularul nu a fost adecvat continutului.

PLAN DE MASURI

Dupa analiza lucrarilor la nivelul fiecarei clase, membrii catedrei de limba romana au propus urmatoarele masuri remediale:

1. Redefinirea relatiei scoala-familie, din perspectiva gradului de implicare a parintilor in activitatile educationale destinate elevilor si a responsabilizarii familiei privind participarea scolara a elevilor

2. Realizarea de parteneriate educationale cu comunitatea care sa contribuie la imbogatirea experientelor de invatare a elevilor: vizionarea unor spectacole de teatru, parteneriate cu alte scoli, vizite la muzee, organizarea unor activitati cultural-artistice, vizite la licee si participarea la Targul Educational care va avea loc in luna mai

3. Diversificarea activitatilor de consiliere si orientare profesionala a elevilor si parintilor: sedinte cu parintii, invitarea la orele de dirigentie a elevilor absolventi ai scolii, intalniri cu parintii in cadrul orelor de dirigentie, orele de OSP organizate de psihologul scolii

4. Analiza sistematica a progresului scolar al elevilor, inclusiv prin compararea notelor obtinute la evaluare pe parcursul scolaritatii cu cele la examenele nationale

5. Individualizarea predarii-invatarii-evaluarii prin folosirea unor tehnici de lucru diferentiate

6. Promovarea unui comportament adecvat al elevilor prin monitorizarea frecventei si informarea familiei cu privire la comportamentul elevilor, frecventa la ore si rezultatele scolare ale acestora

7. Asigurarea unui program de activitati remediale/pregatire suplimentara a elevilor la disciplinele prevazute cu probe la Evaluarile Nationale (semnatura parintilor pe modelele de Evaluare Nationala la limba romana care vor fi rezolvate de elevi si prezentate in fiecare saptamana)

8. Recapitularea sistematica a materiei pentru Evaluarea Nationala si informarea parintilor in legatura cu gradul de participare a elevilor la acestea si efectuarea constanta si serioasa a temelor pentru acasa

9. Evaluari ritmice si relevante care sa asigure continuitatea invatarii

10. Folosirea unor activitati moderne de invatare-predare-evaluare

11. Orientarea lecturii in cadrul orelor de dezvoltare a competentelor de lectura

12. Corectarea ritmica a caietelor

13. Elaborarea unor itemi in acord cu cerintele programei pentru Evaluarea Nationala

 

Analiza rezultatelor obtinute la simularea din 2 februarie 2013 si masurile care se impun

MATEMATICA

In urma analizarii lucrarilor, am constat urmatoarele:
- nu citesc cu atentie textul problemei,chiar cerinta problemei
- fac afirmatii nejustificate
- au probleme in redactarea unei demonstratii(sar peste anumite etape pe care ei le considera evidente si ca urmare nescriindu-le, nu pot avea punctaj maxim)
- nu stiu sa utilizeze in exercitii definitia intervalelor de numere reale
- nu stiu sa aplice corect formulele de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule
- inca mai au probleme in a descompune in factori o expresie sau in a simplifica un raport.

Subiectul I  Au rezolvat corect [%] Greseli frecvente
1 93.50%  
2 86.99%  
3 25.20% Au luat x ca fiind numar natural si au considerat inecuatia imposibila
4 52.03% Au gasit masura unghiului ascutit, dar nu au mai calculat si suma
5 70.73%  
6 90.24%  
Subiectul II Au rezolvat corect [%] Greseli frecvente
1 91.06%  
2 25.20% Nu s-au gandit sa faca un calcul si sa analizeze rezultatul sau au gasit 11 de 9 in rezultat si evident suma 99
3 59.35% Au inlocuit x,dar au gresit calculul
4 14.63% Nu au stiut sa descompuna numitorul
5a 8.13% Au fost derutati de enunt si au scris ca ar putea fi bun numarul dat
5b 3.25% Au gasit numarul fara sa argumenteze
Subiectul III Au rezolvat corect [%] Greseli frecvente
1a 14.63% Au scris lungimea diagonalei AD fara sa justifice
1b 7.32% Au considerat ABDF ca fiind romb
1c 9.76% Au scris formula ariei rombului, nu au gasit lungimea lui BF
2a 34.96% Nu au scris ca ABB'A' este dreptunghi ,au calculat aria direct
2b 0.81% Au scris care este distanta, fara justificare
2c 0.81% Au considerat cele doua drepte paralele si unghiul lor de 0ş

PLAN DE MASURI

Dupa analiza lucrarilor la nivelul fiecarei clase, membrii catedrei de limba romana au propus urmatoarele masuri remediale:

1. Stabilirea unui grafic de derulare a orelor de pregatire in vederea sustinerii evaluarii nationale la matematica

2. Prezentarea programei de examen cu ariile tematice, continuturi si lista de termeni.Elaborarea de catre profesorii de matematica a breviarului teoretic al programei de EN si recomandarea pentru elevi de materiale ajutatoare; achizitionarea la cererea elevilor de auxiliare curriculare cu variante EN; teste si bareme in conformitate cu modelele de subiecte propuse de MEC.

3. Colaborarea dintre profesorul de matematica al clasei, diriginte si parinti pentru mobilizarea elevilor la orele de pregatire si verificarea prezentei lor-participarea profesorilor la sedintele cu parintii -informare telefonica, electronica (e-mail)

4. Alocarea de sarcini diferentiate de invatare/individualizarea actului invatarii/identificarea si exploatarea potentialului fiecarui elev.Folosirea mijloacelor de invatamant oferite de scoala.Elaborarea de catre profesori a unor fise de lucru in vederea recapitularii materiei ( a continuturilor din programa scolara care au pus probleme elevilor la simulare si altele care se dovedesc neclare pentru elevi).Folosirea metodelor moderne de predare(lucru pe grupe, perechi,calculatorul) Adaptarea la stilul de invatare al elevilor.

5. Testarea periodica a elevilor cu aplicarea baremului de E. N.

6. Solicitarea periodica a unor rapoarte de pregatire individuala a elevilor

7. Participarea elevilor la concursul " Arhimede ", " Nastasescu " si la Olimpiada de Matematica


• Începând cu 1 noiembrie în incinta scolii s-a deschis un bufet unde se comercializeaza produse aprobate de Ministerul Sanatatii.

 

 

  Copyright © 2008 - Scoala nr.174 Constantin Brincusi