Activitate metodica - an scolar 2009-2010

- Intalnirea metodica a cosilierilor scolari din sectorul 6, la Cabinetul psihologic al Scolii nr. 174 ”C.Brancusi.
Tema intalnirii: Planul personalizat de interventie (pt.integrarea copiilor cu CES).- Mioara Peleanu, psiholog, Scoala nr. 174”C.Brancusi”
- lectie demonstrativa “Circulatia sangelui”-cls VII A-prof. Viorica Barbulescu
- lectie demonstrativa- “Reactii chimice de schimb”-VII B-prof Marin Popa
-lectie demonstrativa “Partile de vorbire ‘‘ -III D-prof. Cristina Pascu
-referat “Cunoasterea copilului -conditie esentiala in realizarea egalizarii sanselor”-prof. Marioara Sarpe-cls. I B.
-cerc pedagogic la nivel de sector la scoala 168 -participare Xenia Toader.
-activitate metodica la nivel de municipiu la Colegiul National Gheorghe Lazar-“Ce este geometria neeuclidiana”-prof. matematica
-lectie demonstrativa la nivel de sector –scoala 205-participant prof Gina Nidelea.
-atelier didactic „Mihail Sadoveanu”la Muzeul Literaturii Romane-prof. limba romana
-lectie demonstrativa-“ Suntem o echipa “-V B-prof. Mioara Peleanu
-Lecţie demonstrativă Comisia Diriginţilor
Tema : " Suntem o echipă "
În cadrul acestei ore realizate prin diverse metode moderne la clasa a V-a B elevii au descoperit, sub atenta îndrumare a prof. diriginte, Mioara Peleanu, importanţa muncii în echipă, calităţile pe care trebuie să le aibă un om de echipă. Copiii au demonstrat prin diversele activităţi realizate în echipe că pot aplica ceea ce au învăţat, că pot coopera, asculta opiniile celorlalţi şi lua deciziile cele mai bune.
- Dezbatere-„Noutati Editoriale”-Uniscan -prof. limba engleza
-Concurs cu ocazia Zilei Europei-clasele a VII-prof. C-tin Cerkez si Maricel Bartic
-prezentare de materiale realizate de elevii cls a VII-a C avand ca tema capitularea Germaniei- prof. C-tin Cerkez si Maricel Bartic

- actiune caritabila – donatii de jucarii, haine si carti catre Centrul de plasament „Pinochio”- clasele I-IV;
- referat „Colaborarea invatatorului cu familia”-cls. I F-prof. Tatiana Medre;
- lectie demonstrativa : „De ce au nevoie plantele pentru a se dezvolta”-cls. II A, II B-Prof. Dana Tuicu, Floarea Iovanescu;
- dezbatere „Metodologia predarii invatarii elementelor de constructie a comunicarii in invatamantul primar”-cls. II F-prof. Cornelia Bataus;
- concurs interdisciplinar „Marcela Peneş”-cls. a III-a;
- concursurile de matematica „Arhimede”, „Nastasescu”, „Cangurul”;
- concursul de limba romana „Nastasescu”;
- activitate demonstrativa „Promovarea limbii franceze prin teatru”-cls. VI B-prof Elena Ivan;
- expozitie de felicitări si desene „Les Pâques”-prof. Elena Ivan;- dezbatere „Eficienta experimentului didactic la disciplina Stiintele naturii”-clasele a IV-a;
- lectie demonstrativa „Atributul exprimat prin substantiv si adjectiv”-clasa a IV-a B-prof. Ioana Georgescu;
- participarea la Conferinta „Matematica si actualitate”-prof. Marioara Iordan;
- activitate inchinata Zilei Internationale a sanatătii-clasele a VIII-a prof. Mioara Peleanu;
- concurs de lectura „Aventuri in lumea cartilor”-clasa a VI-a –prof. Vera Enache;
- realizarea unui CD cu piesa de teatru „Five o'clock”-catedra de limba romana;
- participarea la lectia demonstrativa de la Scoala nr. 59-prof. Xenia Toader;
- participarea la simpozionul „Educatia fizica si sportul-obiective de interes national”-prof. Corina Filipescu;

- referat „Importanta educatiei fizice în invatamântul primar” - prof.Corina Filipescu;
- concurs „Ziua internatională a drepturilor omului” - cls a VII-a-prof. C-tin Cerkez;
- sesiune de referate „20 de ani de libertate” si realizarea unui panou – prof. C-tin Cerkez, Maricei Bartic;
- concurs „Vin la Milcov cu grabire” - cls VI, VII, VIII - prof Maricel Bartic, C-tin Cerchez;
- lectie demonstativa „Al II-lea război mondial” - cls a VIIa-A - prof Maricel Bartic;
- dezbatere „Students vs. English Grammar” - comisia de limbi straine;
- activitate metodica pe sector la scoala 309 - participanti prof. limba engleza;
- lectie demonstrativa „Heidi - genul epic” - cls. a VI-a A-prof. Aurelia Gheorghe;
- lectie demonstrativa „Planul inclinat” - cls. a VII-a B-prof, Iosefina Bratu;

-Participarea la consfatuiri a cadrelor didactice-septembrie 2009
-Sustinerea testelor predictive, la toate disciplinele,-cls. II-VIII-perioada 1-10 octombrie;
- Discutarea, in catedrele de matematica si limba româna, a programei pentru evaluarea nationala 2010;
-Discutarea, pe discipline, a schimbarilor din programele scolare;
-Referat: "Debutul scolaritatii-dificultati în adaptarea elevilor în clasa I-prof. Ion Steluta;
- Realizarea cabinetului de limba româna- Prof. Enache Vera, Nicolescu Georgeta, Gina Nidelea, Aurelia Gheorghe

 

-Referat "Noutati în DOOM"- sustinut de prof. Gina Nidelea, Aurelia Gheorghe
-Sustinerea preinspectiilor pentru înscrierea la gradul I de catre prof. Gina Nidelea, Aurelia Gheorghe.
"O furnica" de T. Arghezi- realitate si fictiune, Sinonime. Antonime(prof. Gina Nidelea)
,, Amintiri din copilarie "( lectura textului, plan de idei)de I. Creanga, Fonetica(prof. Aurelia Gheorghe)

 

-Proiecte cu tema: Mihai Eminescu-poet nepreche, realizate de elevi si expuse în cabinetul de limba româna

"Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarca;
Tresarind în cercuri albe
El cutremura o barca."

-Referate sustinute de elevi cu ocazia aniversarii Zilei Armatei si Zilei Holocaustului;
-Realizarea unor panouri, la parterul scolii, cu ocazia acestor evenimente-Prof. Cerkez C-tin, prof. Bartic Maricel;
-Dezbatere: portofoliul (mapa) dirigintelui si propuneri pentru imbunatatirea activitatii dirigintilor;
-Dezbatere-"Metode educationale interactive utilizate la orele de dirigentie";
-Realizarea unor materiale în Power Point pentru a fi folosite in cadrul orelor de Limba româna
-Participarea la simpozionul international dedicat centenarului Eugen Ionescu, organizat de scoala N. TItulescu din Caracal-Prof Elena Ivan;
-Activitate metodica interdisciplinara „Cum sa realizam un document pe computer”-catedrele de Limbi straine si Istorie;
-Lectie deschisa la nivel de sector, chimie, la scoala 117-participant prof Marin Popa ;
-Lectie deschisa la nivel de sector, biologie, la scoala 297-participant prof Viorica Barbulescu ;
-Activitate metodica interdisciplinara „Cum sa realizam un document pe computer”-catedrele de Limbi straine si Istorie;
-Activitate metodica la nivel de sector, istorie, la Liceul Ghe. Lazar-prof C-tin Cerchez, Maricel Bartic;
-Realizarea website-ului olimpiadadeistorie.scoala174yahoogroup.com-prof Maricel Bartic;
-Activitate metodica la nivel de sector, educatie fizica, scoala 309-participant prof. Xenia Toader;
-Lectie deschisa la clasa a III-a –“Îndemânare, împingeri si tractiuni”-prof. Andrei Cretu
-Referat la nivel de sector la scoala 198- “Integrarea jocului didactic în orele de matematica”-prof. Steluta Ion;
- Activitate metodica la nivel de sector, scoala 198-participant Irina Nicolau;
-Lectie deschisa la clasa a II-a F, matematica-prof. Cornelia Bataus;
- Activitate metodica la nivel de sector, la scoala160-participant prof.Marilena Bican;
- Activitate metodica la nivel de sector, la scoala160-participant prof. Ioana Georgescu;
-Referat „Tulburarile de limbaj”-clasele I-prof. Gabriela Manole;
-Dezbatere-„Instrumente de predare-invatare”-comisia claselor a III-a;
-Masa rotunda cu tema „Comportamente pozitive ale elevilor”-comisia claselor a IV a si prof. pshiholog Mioara Peleanu;
-Concurs realizat în cadrul orelor de informatica-„Cea mai frumoasa felicitare de Craciun”-prof. Ioana Nanu.

 

ALTE ACTIVITATI

-verificarea documentelor scolare (cataloage, registre matricole) si realizarea bazei de date pentru Testele nationale si admiterea computerizata - comisia de verificare a documentelor si secretariatul scolii;
-verificarea notarii ritmice si a stadiului parcurgerii materiei - comisia de verificare a documentelor;
-realizarea unui exercitiu de evacuare a scolii in caz de calamitate - activitate coordonată de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă;

- activităti comune profesori-parinti in colaborare cu ONG-ul „Salvati copiii” - „Fii un profesor cool - 10 sfaturi pentru siguranta on line a copiilor”, „Fii un părinte modern şi informat"
-dezbatere - „Probleme cu care se confrunta elevii in scoala si in afara ei - Legea 61/1991” – cls VIII A, VIII C-prof. Marioara Iordan, Cristina Dincă, Viorica Buruiană, agent de proximitate Laura Braguş;

-Sedinte cu parintii la nivel de scoala si la nivelul claselor în care a fost analizata activitatea din anul scolar trecut, au fost stabilite programe de activitate pentru anul scolar în curs, a fost prezentat raportul financiar, a fost adus la cunostinta parintilor regulamentul de ordine interioara. Au fost prelucrate modificarile programelor scolare precum si metodologia examenului de evaluare finala la clasa a VIII a. Parintii au fost informati de masurile pentru prevenirea gripei precum si asupra vaccinului pentru prevenirea canceruluzi de col uterin;
-Întâlnirea elevilor de clasa a VIII a cu reprezentanti ai politiei de proximitate – agent Bragus Laura.
Au fost dezbatute urmatoarele probleme :
• Conceptul politiei de proximitate ;
• Delicventa juvenila ;
• Consumul de stupefiante ;
• Probleme cu care se confrunta elevii în scoala si în afara ei ;
• Prevederile legii 61/1991 republicata.
-Reabilitarea salii de sport si dotarea cu zece banci pentru curtea scolii, cu sprijinul Administratiei scolilor, sector 6;
-Realizarea unei placi din marmura cu directorii scolii de-a lungul timpului, lucrare realizata cu spijinul d-nului Felix Popescu (parinte);
-Realizarea unui oficiu pentru personalul de îngrijire si a unei sere cu ajutorul firmei de constructii MIRAL.
-Modernizarea cabinetului AEL cu spijinul firmei DECK Computer;
-Instruirea personalului scolii privind Normele de Prevenire si stingere a incendiilor, Protectia si Igiena Muncii, Protectia Civila;
-Organizarea si realizarea unui exercitiu practic de evacuare a scolii în caz de urgenta;
-Activitate comuna cu politia de proximitate-clasele a VIII-a B, D-„Prevenirea consumului de droguri “-prof Marioara Iordan, Eugenia Lascau, agent Laura Bragus.
-Activitate la nivel de sector la Colegiul tehnic Ghe Airinei - ,,Managementul activitatilor de formare continua la nivelul unitatii”-prof Maricel Bartic
-Aplicarea de chestionare pentru elevi si interpretarea rezultatelor de catre comisia de evaluare a calitatii din scoala

 

Activitate metodica - an scolar 2008-2009 - arhiva

 

  Copyright © 2008 - Scoala nr.174 Constantin Brincusi