Federatia Nationala a Asociatiilor de parinti din Invatamantul Preuniversitar deruleaza incepand cu anul 2011 un proiect la nivel national prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” avand ca scop prevenirea abandonului scolar.

Asociatia de parintii „Scoala 174 Constantin Brâncusi” si Federatia Nationala a Parintilor din Învatamântul Preuniversitar ( FNAP-IP)

Asociatia de parintii „Scoala 174 Constantin Brâncusi” fost înfiintata în anul 2003 ca organizatie cu personalitate juridica la initiativa unui grup de parinti entuziasti: ing. Mihaela Guna, ing. Alexandru Raduj, economist Mihai Buse, ing. Stela Porcisteanu, subing. Aurelia Teodorescu, Cristian Sulfineanu.

În toti acesti ani Asociatia a sprijinit scoala pentru dotare, pentru premierea elevilor, în desfasurarea proiectelor, introducerea uniformei, amenajarea spatiilor verzi, actiuni caritabile si organizarea activitatilor extracurriculare.

Asociatia noastra este membra fondatoare din anul 2005 a FNAP-IP . Presedintele Federatiei este d-na Mihaela Guna.

Federatia a încheiat un protocol cu MEdCI prin care devine partener al Ministerului si este consultata în toate problemele care privesc viitorul învatamântului românesc.

Din 2007 Federatia este membru afiliat EPA (Asociatia Federatiilor de Parinti din Europa)

 

MEMBRII COMITETULUI DIRECTOR AL ASOCIATIEI DE PARINTI SCOALA NR. 174 "C-tin Brâncusi" an scolar 2010-2011

Presedinte PARA MONICA - VII B
Vicepresedinte Tache Marilena - I C
Vicepresedinte ROSU ELISABETA - III A
Secretar GRIGORESCU COSMIN - II E
Membru MANOLE LAVINIA- VI B
Casier TEODORESCU AURELIA- VIII C

Cenzori
PÂRVU CORNEL- VIII D
EREMIA ANCA- IV B
CEACIRU CORNELIA- III E

ADUNAREA GENERALA A COMITETULUI DE PARINTI

MUSCALU DANIELA - I A
NASTASE GABRIELA - I B
TACHE MARILENA - I C
TUBAC MARIANA - I D
DUNA DANIEL - I E
BOCIOACA ANDREEA - II A
COSCAI AURELIA - II B
GRUIA COSTEL - II C
COMANA LILIANA - II D
GRIGORESCU COSMIN - II E
NISTOR MIHAELA - II F
ROSU ELISABETA- III A
GHERASIM GRATIELA- III B
ANISIE LILIANA- III C
LIVADARIU GABRIELA- III D
CEACIRU CORNELIA- III E
OLTEANU- III F
NAE SOFIA- IV A
EREMIA ANCA- IV B
POPESCU ATENA- IV C
SAVESCU DANIEL- IV D
DINU DAIANA- V A
CHIRCIU GABRIELA- V B
DUMITRESCU GEORGETA- V C
CAZACU RALUCA- V D
GHEORGHE DANIELA- VI A
ZAHARIA CAMELIA- VI B
VINTILOIU ROXANA AMALIA- VI C
LUPU NICU- VI D
GHIOR CRISTIAN- VI E
PAVEL CRISTINA- VII A
PARA MONICA- VII B
IANCU MARIAN- VII C
BORDEANU CLAUDIA- VII D
NICULAE DANIELA- VIII A
PRELA MIHAELA- VIII B
TEODORESCU AURELIA-VIII C
DUMITRU MIHAELA- VIII D
VASILE EUGEN- VIII E

 

Membrii Comitetului Director al Asociatiei de parinti
SCOALA NR. 174 "C-tin Brâncusi" an scolar 2009-2010

 

Membrii Comitetului Director al Asociatiei de parinti
SCOALA NR. 174 "C-tin Brâncusi" an scolar 2008-2009

 

Raport de activitate - Anul 2009

AN SCOLAR 2008 – 2009

Asociatia de Parinti a fost alaturi de conducerea scolii si cadrele didactice pentru realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate, la standarde europene
- membrii Comitetului Director au participat la sedintele C.A., C.P., comisiei de evaluare a calitatii, sedintele consiliului clasei;
- au fost organizate doua adunari generale, patru sedinte ale Comitetului Director si sedinte cu parintii pe clase;
- au fost organizate cursuri cu elevii;
-derularea proiectului „Sa educam impreună”-acțiuni comune profesori-elevi-părinți (coordonator psiholog Peleanu Mioara)
- părinții au participat la acțiuni extrașcolare alături de elevi și profesori;
- impreună cu conducerea școlii, a fost actualizat periodic site-ul (d-nul Băban Dan-III F)
-au contribuit la buna funcționare a bazei informatice din școala (d-na Para Monica VII B, IV A);
- asigurarea igienizarii și intreținerii școlii;
- realizarea unei sere (Pârvu Ion-II A) si amenajarea ei din contributia parintilor:
-asigurarea sonorizării la festivitatea de deschidere (Oancea Cristian Marius-II A );
- dotarea școlii cu mobilier (d-na Stoian Gabriela-III B)
- asigurarea permanenței in școala fiind alaturi de conducerea școlii in rezolvarea problemelor punctuale (comitet director);
-asigurarea strângerii cotizației si buna gestionare a fondurilor (Teodorescu Aurelia-VIII C, Bădiță Carmen-contabil);
-d-na vicepreședinte a Asociației, d-na Roșu Elisabeta a reprezentat Asociația la intâlnirile Federației de Părinți;
-a fost actualizat statutul Asociației cu sprijinul d-nei judecator Roșu Elisabeta;
-au fost cumparate carti pentru premierea elevilor cu rezultate foarte bune.
-excursie pentru elevii olimpici.
-dotarea scolii cu material didactic furnizat de Firma Alfa Vega.
-organizarea unui curs de formare a cadrelor didactice in vederea folosirii tehnicii din dotare.

Presedintele Asociatiei de Parinti,
Para Monica

 

Raport de activitate - Anul 2008

 

PLAN DE ACTIVITATE SI DE INVESTITII PENTRU ANUL SCOLAR 2009-2010

- Sprijinirea scolii pentru desfasurarea în bune conditii a procesului instructiv-educativ;
- Sprijinirea scolii în desfasurarea activitatilor extracurriculare si în derularea programelor si proiectelor;
- Implicarea tot mai activa în realizarea unor activitati comune parinti- elevi- profesori, privind evitatea abandonului scolar, prevenirea violentei, pastrarea curateniei scolii ;
- Organizarea unor cursuri pentru elevi: limba engleza, limba franceza, informatica, baschet, volei, handball, gimnastica aerobica, karate, teatru ;
- Organizarea de activitati caritabile;
- Premierea elevilor cu rezultate deodebite ;
- Derularea contractului pentru uniforme ;
- Sponsorizarea revistei scolii “Mladite”;
- Atragerea de resurse financiare prin cotizatii, donatii si sponsorizari ;
- Organizarea unei “Scoli a parintilor”;
- Formarea cadrelor didactice pentru folosirea tehnicii din dotare;
- Participarea la toate actiunile F.N.A.P.;
- Organizarea unei excursii pentru elevii olimpici;
- Amenajarea unui bufet în incinta scolii;


- Dotarea salilor de clasa si cabinetelor cu aparatura si materiale didactice;
- Amenajarea unei sere pe terasa existenta;
- Amenajarea unui oficiu pentru personalul de îngrijire;
- Amenajarea spatiului verde;

 

Plan de activitate si de investitii pentru anul scolar 2008-2009

 

  Copyright © 2008 - Scoala nr.174 Constantin Brincusi